ÁSZF

Szerződési Feltételek

1. A Focijegyek Travel Kft (továbbiakban Focijegyek Kft) nemzetközi sporteseményekre értékesít belépőjegyeket. A Vevő nem lefoglalja vagy előfizeti, hanem megvásárolja a mérkőzésre/sporteseményekre szóló jegyet, attól függetlenül, hogy a jegy esetleg nem kerül a szerződés megkötésével egyidejűleg a Vevő birtokába. A lefoglalt és kifizetett jegyet lemondani, módosítani nem lehet. Amennyiben a Vevő szeretné lemondani vagy módosítani a korábban megvásárolt jegyet, úgy azt haladéktalanul jeleznie kell írásban a Focijegyek Kft felé. Amennyiben a külföldi partner meg tudja oldani a jegyek újra értékesítését, cseréjét, úgy azok teljes árát, vagy egy részét a Focijegyek Kft megtéríti a Vevő részére. A visszatérítendő összeg esetenként változhat. 

A Vevő elfogadja, hogy a Focijegyek Kft a szolgáltatásának teljesítéséhez más partnertől vesz igénybe szolgáltatást, azaz saját nevében, de a megrendelő javára jár el a szolgáltatás nyújtása során (közvetített szolgáltatást nyújt).

2. A jegyekkel kapcsolatban a Vevő tudomásul veszi, hogy a Focijegyek Kft a weboldalán (www.focijegyek.com) közölt kategóriák alapján értékesíti a jegyeket. Ezek némely estekben eltérhetnek más jegyértékesítéssel foglalkozó cégek, vagy akár az adott csapat honlapján található kategóriák meghatározásaitól. A kategóriák közötti különbségért a Vevő semmilyen kártérítési igényt nem terjeszthet elő.  A Focijegyek Kft a kategórián belül nem tudja garantálni előre a jegyek elhelyezkedését.  A Vevő tudomásul veszi, hogy nagyobb érdeklődéssel kísért mérkőzéseknél/sporteseményeknél előfordulhat a nemzetközi jegyértékesítési szokásoknak megfelelően, hogy papír belépőjegyek helyett más nevére szóló bérletet kap. A bérleteket a Vevő köteles a mellékelt tájékoztatóban szereplő utasításoknak megfelelően használni, majd a mérkőzést követően köteles az előre egyeztetett (általában a szálloda recepcióján) helyen, előre meghatározott módon leadni.

3. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Focijegyek Kft-nél kifizetett jegyár eltérhet, sőt frekventált mérkőzések esetén jelentősen is eltérhet a jegyre nyomtatott ártól, bizonyos esetekben elérheti annak tízszeresét vagy többszörösét is. Ennek fő oka a jegyek iránti óriási kereslet és a jegyek magas beszerzési ára. A Vevő kijelenti, hogy a Focijegyek Kft-nél kifizetett jegyár és a jegyre nyomtatott ár különbözetével kapcsolatban semmilyen kifogást, kártérítést nem terjeszthet elő.

4. A jegyeket elektronikus formában küldjük el vagy a Vevő által írásban megadott szálloda recepciójára szállítjuk ki futárszolgálattal. Átvételkor a szálloda aláírással és pecséttel hitelesíti a Focijegyek Kft partnerének, hogy átvette a küldeményt az utas részére. A Vevő köteles írásban értesíteni legkésőbb 5 nappal a Focijegyek Kft-t a szállással kapcsolatos alábbi adatokkal: szálloda neve, szálloda címe, foglalási név, érkezés dátuma. A Vevő minden esetben köteles értesíteni a szállodát arról, hogy küldeményt vár. A szállodába kiszállított jegyekért átvétel után a Focijegyek Kft felelősséget nem vállal. Amennyiben a szálloda nem hajlandó a jegyek átvételére a Vevő részére, azt a Vevőnek kötelessége jelezni a Focijegyek Kft felé, hogy alternatív jegyátvételi lehetőséget biztosítson. Amennyiben ezt nem teszi, úgy a Focijegyek Kft nem vonható felelősségre a szolgáltatás elmaradásáért. Bizonyos esetekben a jegyátvétel történhet Magyarországon vagy a mérkőzés napján a Focijegyek Kft külföldi partnerén keresztül személyesen, illetve elektronikus formában.

5. A Vevő tudomásul veszi, hogy a nemzetközi sportéletben kialakultnak megfelelően a mérkőzések rendezői a változás jogát fenntartják. Így a mérkőzések időpontjai a korábban meghirdetett időponthoz képest változhatnak. Előfordulhat, hogy a Focijegyek Kft weboldalán szereplő dátum nem kerül időben frissítésre. A mérkőzések végső időpontját a szervezők nagyságrendileg egy héttel az esemény előtt határozzák meg, így az utazások szervezésénél javasoljuk a több napos kint tartózkodást, hogy az esetleges időpontváltozásoknál ne kelljen a szállás, illetve a repülőjegy foglalásokat módosítani. A mérkőzés végleges időpontjának ellenőrzése a vevő kötelezettsége, a Focijegyek Kft az ellenőrzés elmaradásából származó károkért nem vonható felelősségre. A Vevő tudomásul veszi, hogy szélsőséges esetben előfordulhat, hogy a hatóságok vagy a verseny szervezői a mérkőzést lemondják, vagy ha nem is mondják le, de megtiltják a belépőjegyekkel való belépést (és például csak névre szóló bérlettel lehet belépni), vagy egyéb, a Vevőt korlátozó rendelkezéseket hoznak, mely miatt a Vevő a mérkőzést nem tudja megtekinteni. A Vevő tudomásul veszi, hogy az ilyen esetekben a Focijegyek Kft sem visszatérítésre, sem kártérítésre nem kötelezhető, tekintettel arra, hogy ilyenkor a Focijegyek Kft-n kívül álló és a Focijegyek Kft által nem befolyásolható körülmény miatt kerül a vevő olyan helyzetbe, hogy a mérkőzésen nem tud részt venni.

6. A Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a kézbesítéssel vagy a jegyekkel kapcsolatban probléma merül fel, úgy azt a Vevő a Focijegyek Kft sürgősségi számán köteles azonnal jelezni (30-476-3657) . Amennyiben a Vevő ezt nem teljesíti, úgy az esetleges károkért a Focijegyek Kft nem vonható felelősségre, még olyan hibáért sem, mely egyébként a Focijegyek Kft-nek lenne felróható. A Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben az előre egyeztetett kategóriájú jegy helyett alacsonyabb kategóriájú jegyet kap, úgy a Focijegyek Kft csak a két kategória közötti árkülönbözet visszafizetésére kötelezhető. Amennyiben a Vevő magasabb kategóriájú jegyet kap, azzal kapcsolatban nem támaszthat semmilyen kártérítési igényt.

7. A Vevő köteles a jelen szerződés rendelkezéseit megismertetni a Vevő által megrendelt jegyeket ténylegesen birtokló illetve felhasználó személyekkel is. A tájékoztatás elmaradásából származó károkért a Focijegyek Kft nem vállal felelősséget. (Például a vevő köteles tájékoztatni a jegyet használó személyt a helyszíni problémakezelésről. Amennyiben ezt elmulasztja, és ezért a jegyet ténylegesen használó személy nem tud segítséget kérni, és ezért kár éri, úgy a Focijegyek Kft ezen kárért felelősséget nem tud vállalni, a felelősség a Vevőt terheli.)

8. A Vevő tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés kizárólag a Focijegyek Kft külföldi partnerétől kapott visszaigazolást követően lép életbe, akkor, amikor a Focijegyek Kft a szolgáltatást írásban visszaigazolja a Vevőnek.

Focijegyek Travel Kft
Budapest
frissítve: 2022.08.10

Szeretne értesülni az újdonságokról?

Iratkozzon fel hírlevelünkre! **

**: Hírlevelünkről a későbbiekben bármikor le tud iratkozni.